Sørbyområdets Lokalråd

Årsmøde d. 9. Marts 2022 kl. 19 i Sørbyhallen

Alle borgere i Sørbyområdet er velkomne til mødet og alle over 18 år har valgret og er valgbar (Sørbyområdet dækker Sørbymagle og Kirkerup sogne - Sørbymagle skoledistrikt.)

Lokalrådet byder på kaffe m.v. Derfor tilmelding på 60880864, eller mail lindelyst@gmail.com, senest 1 marts.

Dagsorden:

1.        Velkomst v formanden

2.        Korte indlæg af lokale ildsjæle

3.        Valg af dirigent

4        Kort formandsberetning m.
          
Fremtidsperspektiver,. Bæredygtige Lokale Udviklings planer og trafiksikkerhed

5.        Godkendelse af regnskab for 2 År (v. kassereren)

6.        Indkomne forslag
          
Forslag til Årsmødet fremsendes senest 8 dage. før til formanden
           Brian Køhler Jørgensen Bøstrupvej 1, Bøstrup, mail: lindelyst@gmail.com, 60880864

7.        Fastsættelse af kontingent iht. vedtægterne
          
Bestyresen foreslår at kontingentet fortsat skal være ”0,00 kr”

9.        Valg af bestyrelse og suppleanter
          
Brian Køhler Jørgensen
           Poul Jørgen Larsen
           Henrik Hansen
           Orla Nielsen
           Jørgen Nielsen
           Mogens Nellemann
           John Hviid Nielsen
           Lizzi Noye
           Per Wüfel

9.        Valg af revisorer og suppleant (alle er på valg hvert år)
          
Flemming Hansen
           Benny Pedersen

10.        Evt.

Læs referat her:

Seneste opdatering:
20.05.2023

2016-10-03 16.57.45

SØRBYOMRÅDETS  LOKALRÅD

Home Sol