Borgerne Bestemmer

100.000 danske kroner fordelt i lokalområdet.

Hvike projekter får tilskud:

Kirkerup og Fladholte

Se mere på: http://www.slagelse.dk/tag-del/paa-landet/borgerne-bestemmer/soerbyomraadet

Seneste opdatering:
20.05.2023

2016-10-03 16.57.45

SØRBYOMRÅDETS  LOKALRÅD

Home Sol